Mira Partljič

Mira Partljič se je šolala na Tehniški fakulteti smer računalništvo. Nekaj let delala je v Metalni kot inženirka računalništva na sistemu UNIX. Več kot desetletje sodelovala v profesionalnem fotografskem studiu FOTO FINO kot asistentka, kjer je izpopolnila znanje v profesionalni obdelavi fotografij in pripravi za tisk. Dobro desetletje je imela agencijo AFINO. Nabrala je veliko izkušenj z izdelavo oglasov, letnih poročil, letakov, zloženk, plakatov in drugih tiskovin za marketinške potrebe za veliko slovenskih podjetij. V društvu Hiša! skrbi za oblikovanje in pripravo za tisk.