Klementina Kralj

Klementina Kralj je diplomirala na Filozofski fakulteti v Mariboru in pridobila naziv profesorice angleščine in geografije. Že od nekdaj je posebno ljubezen gojila do tujih jezikov in vsega tujega. Na področju jezikoslovja se neprestano aktivno samoizobražuje in občasno sodeluje na zunanjih projektih iz tega področja. Pri društvu Hiša koordinira EVS projekte, skrbi za marketing, prevode v ali iz angleškega jezika ter pomaga pri organizaciji raznih dogodkov.

New Nike Shoes

affiliate tracking url | jordan Release Dates