Duška Maglica

Duška Maglica, aranžerka in profesorica likovne pedagogike, je po končanem študiju likovne pedagogike (2009) takoj opravila pripravništvo na OŠ Borci za severno mejo in zatem strokovni izpit (2011). Začasno je bila zaposlena na OŠ Rače. Izkušnje je nabirala kot animatorka in vodja likovnih delavnic na planinskih taborih, kot mentorica dobila Bronasto priznanje na 43. razstavi ''Likovni svet otrok'' in opravila program vzdrževanja kompetenc in profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju krepitve kompetenc za preprečevanje nasilja (2011). Znotraj Društva Hiša! se udejstvuje predvsem kot producentka CGU - Centra grafičnih umetnosti.